Algemene ledenvergadering 2018

28 maart 2018 - 20:00

Amersfoort

Het bestuur van DiveTeam Scuba Sports nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op woensdag 28 maart 2018 om 20:00 uur bij de Keiloods, Bisschopsweg 132, 3817 BX te Amersfoort. De officiële uitnodiging met agenda en vergaderstukken ontvangen jullie nog via de email. Schrijf de datum alvast in de agenda.

  • Desiree (1)
  • Kelly en Theo (2)
  • Remko (1)
  • Richard (1)
  • Rob & Doret (2)

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.